Quotes

Charitable Organizations

All voluntary and charitable organizations will be able to advertise here by sending us a message from this link:

Sjømannskirken i Alanya

Sjømannskirken er et sosialt, kulturelt og kirkelig møtested for nordmenn  og andre skandinaver i Alanya og omegn

 Barnas Brobygger


Etter en årrekke med arbeid for Latvia, flyttet Barnas Brobygger til en annen del av verden som nå trenger det norske hjertelaget.
Det fine med Tyrkia er at du kan nyte ferien din her med god samvittighet.
Dess flere turister, dess bedre økonomi for landet og dets mange innbyggere.
Om du i tillegg har lyst til å gjøre noe ekstra for dine tyrkiske ferievenner – ta kontakt.

HILSEN BARNAS BROBYGGER!

Les mer: https://www.barnasbrobygger.com/

Web page:     http://www.barnasbrobygger.com/

mail:    info@barnasbrobygger.com